DUYURULAR
Anasayfa / Dini Çalışmalar / Fıkhî Programlar / BİLİNEN YEMİN KALIPLARINDAN OLMAYAN YEMİN İFADELERİ YEMİN OLARAK GEÇERLİ OLUR MU? | HGEV

BİLİNEN YEMİN KALIPLARINDAN OLMAYAN YEMİN İFADELERİ YEMİN OLARAK GEÇERLİ OLUR MU? | HGEV

 

Bilinen yemin kalıplarından olmayan, Halkın ürettiği yemin ifadeleri yemin olarak geçerli olur mu?

 

Yemin, Allah Teala’nın isim veya sıfatlarından birini zikretmekle gerçekleşir. “Vallahi, Billahi, TAllahi, Allah şahit, Allah hakkı için, andolsun ki, Allah adına yemin ederim.” gibi ifadeler böyledir (Merğinani, el-Hidaye, IV, 72-73).

“Mushaf hakkı için, Kur’an hakkı için” gibi Allah Teala’nın isim ve sıfatları zikredilmeden söylenen bir sözün yemin sayılıp sayılmamasında, toplumun örfü ölçü alınır (Serahsi, el-Mebsut, VII, 24; Fetavay-ı Hindiyye, II, 53).

Bunları okudunuz mu?

YEMİNİ YERİNE GETİRMEMENİN GÜNAHI NEDİR, YEMİN KEFFARETİ NEDİR? | HGEV

  Yemini yerine getirmemenin günahı nedir, yemin keffareti nedir, nasıl yerine getirilir?   Mubah olan …