8 Mart 2021 Pazartesi
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / Din, İlim Talebeleriyle Ayakta Durmaktadır

Din, İlim Talebeleriyle Ayakta Durmaktadır

İlim yolunda olmanın fazîletini Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)şöyle beyân etmiştir: “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır.”[1]

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri bir mektubunda talebelere yardım etmenin önemi hakkında şu hususları beyan etmiştir:

“İlim talebelerine ve tasavvuf ehline sarf ve harcamak üzere, bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Mektubunuzda ilim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmeniz çok güzel oldu. Değer bakımından gerçekten böyledir. Zahir, bâtının unvanı olduğuna hükmedilir. Bâtında da bu cemaatin (yani ilim talebelerinin tasavvuf ehlinin üzerine) takdim edilmesini ümit ederiz. (Ne güzel buyurmuşlar) “Ve her kabın içinde bulunan şey dışarıya sızar.“

 İlim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmek şeriatın ilerlemesine sebep olur. Çünkü ilim talebeleri, nebevî şeriatın yükünü taşıyanlar ve bekçileridir. Muhammed Mustafa (Aleyhisselâm)ın dîni, onlarla kaimdir. Din, ilim talebeleriyle ayakta durmaktadır.”[2]

Allah Yolunda Bulunanlara Yardım Etmenin Önemi

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) îrâd buyurmuş olduğu bir hutbede şöyle buyurmuştur: “Kendi ayıpları, kendisini başkasının ayıplarını araştırmaktan alıkoyana, meşru bir şekilde kazandığı servetten infak edene, fıkıh ve hikmet ehliyle arkadaşlık edene, zillet ve günahtan sakınana cennet vardır. Nefsini zelil edene, ahlâkını güzelleştirene, gizli taraflarını ıslah edene, halktan kötülüğü uzaklaştırana cennet vardır, İlmi ile amel edene, servetinin fazlasını Allah yolunda harcayana, sözünün fazlasını kendi nefsinde tutan, sünnet-i seniyye ile iktifa edip, bid’atlara yönelmeyene cennet vardır.”[3]

İlim Taşıyanlar, Hudut Bekleyen Mücahidler Gibidir

İmâm-ı Ğazâlî hazretleri ilmin hâmili olan kimseleri mücahidlere benzetmiş ve bu durumu şöyle açıklamıştır:

“İlim taşıyanlar, aynen İslâm devletinin hudutlarını bekleyen askerlere benzerler. Tıpkı Allah yolunda savaşan ve nöbet tutan gaziler gibidirler. Bu gazilerin bir kısmı muharebe meydanlarında harp eder, bir kısmı ise harp edenlere yardımcı olur. Bir kısmı muhariplere su taşır, bir diğer kısmı ise ordunun ağırlığını; yani hayvanlarını ve yiyeceklerini bekler. Bunların hiçbiri i‘lâ-yi kelimetullâhtan ayrılmadıkça, cihâd sevabından mahrum olmazlar.”[4]

Talebelerin Yetişmesine Katkıda Bulunun

Huzurlu gönüller Eğitim Vakfı  Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin rehberliğinde hâfızlık müessesesine dünden bugüne çok önem vermiş, hâfızların yetiştirilmesi ve ilim tahsilinin sürdürülmesine çok önem vermiş, hafızlık medreseleri açarak nice hafızlar yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir.

Dipnotlar


[1] Tirmizî, Zühd:14
[2] Mektûbât-ı Rabbânî, 1. Cild, 48. Mektûb
[3] İmâm-ı Gazâlî, İhyâ-u Ulûmiddîn, c. 1, s. .
[4] İmâm-ı Gazâlî, İhyâ-u Ulûmiddîn, c. 1, s. .

Hakkında aytekin hayta

Bunları okudunuz mu?

SORU :187 Çocukları olmayan eşlerin, tüp bebek işlemine başvurmaları caiz midir?

Çocukları olmayan eşlerin, tüp bebek işlemine başvurmaları caiz midir? CEVAP: Yüce Rabb’imiz şöyle buyuruyor; “Göklerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI