8 Mart 2021 Pazartesi
DUYURULAR
Anasayfa / 2018 İCAZET / Fazîletleri, İbâdetleri ve Duâlarıyla Muharrem Ayı

Fazîletleri, İbâdetleri ve Duâlarıyla Muharrem Ayı

Muharrem ayı, fazîleti Kur’ân-ı Kerîm ve sünnetle sabit, hürmete ve ihyâya lâyık müstesna bir aydır. Bu ayda yapılacak amellerin karşılığı, hakkında hususî fazilet beyan edilmemiş sair zaman dilimlerinde yapılacak amellerin karşılığına denk olmayacağı gibi, bu ayda işlenecek olan günahların karşılığı da, sair zaman dilimlerinde işlenen günahların karşılığı gibi olmayacaktır. Mü’min, kulluk şuuruna sahip olmalı, bu müstesna zaman dilimlerinden azamî istifadeye gayret etmelidir.

Muharrem ayı, yeni bir hicrî sene başı anlamına gelir. Şuurlu bir mü’min bu sene-i devriyeyi, ciddî bir iç muhasebe vesilesi edinir. “Geride bıraktığım sene hatta ömrümün geçen çağlarında ne yaptım, vaktimi nerede harcadım, mükellefiyetlerimin ne kadarını yerine getirebildim”şeklindeki soruları kendisine sorarak müteessir bir hâle bürünür.

Son nefes verilmeden, hiçbir şey için geç değildir. İman, ümitsizliğe manidir. Geçmişte ne kadar eksiklikler söz konusu olmuşsa da, tevbe kapıları açıktır.

Her şeyden önce tevbe ve istiğfâr etmek, zilhicce ayının son gününü oruçlu geçirip sene sonu duasını yapmak ve yeni hicrî seneye, yeni umutlarla, sene başı duasını yaparak girmek ve yeni senenin ilk gününü oruçlu geçirmek, bütün seneyi ihyâ etme niyet ve kararlılığını gösterme açısından en doğru tavır olacaktır.

 Zilhicce’nin Son ve Muharrem’in İlk Gününü Oruçlu Geçirmek

Zilhicce’nin son, Muharrem ayının ilk gününü oruçlu geçirmenin fazileti hakkında şöyle rivayet edilmiştir: “Zilhiccenin son günüyle Muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişiye Allah Te‘âlâ elli senelik keffâret yazar.”[1]

Muharrem ayında oruç tutmanın fazîleti sadece ilk günüyle sınırlı değildir. Haram aylardan olması hasebiyle, bu ayda yapılacak her ibâdete karşılık verilecek sevap katlanacağı gibi, bu ayda oruç tutmanın karşılığı da katbekat katlanacaktır.

Nitekim haram aylarda oruç tutmanın faziletiyle ilgili olarak, Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)ın rivâyet etmiş olduğu bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Ramazan ayının orucundan sonra, en üstün oruç, Allâh’ın Muharrem ayı(nda tutulan)dır.”[2]

Muharrem ayının fazîletleri ve bu ayda yapılacak olan ibâdetlerin mükâfatı hakkındaburadan detaylı bilgi alabilirsiniz…

Muharrem Ayı ve Hicret

Hicrî takvim, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret ettiği sene esasıyla, kamerî ayların temel kabul edildiği takvimdir. Dolayısıyla, hicrî sene başı bize, hicreti hatırlatır. 1400 küsur sene önce vuku bulmuş olan hicretin bizlere bugün anlattığı pek çok hakikat vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu hakikati şöyle ifade buyurmuş ve bizlere öğüt vermiştir: “Muhacir Allah’ın yasakladığı kötülük ve günahları terk eden kimsedir.”[3]

Bu öğüt karşısında bizlere düşen, dile getirip arzu ettiğimiz muhacir vasfına, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in tarif buyurduğu üzere erişmek ve ömrümüzün kalan kısmında bunun gereğini yapmaktır.

Sene Sonu Duâsı

Bu duâ, Zilhicce ayının son günü, Akşam ezanı okunmadan evvel 3 kez okunacaktır.

Sene Sonu Duâsının mânâsı ve fazîleti hakkında malûmat için tıklayınız…

Sene Başı Duâsı

Bu duâ, Muahrrem ayının ilk günü üç kez okunacaktır.

Sene Başı Duâsının mânâsı ve fazîleti hakkında malûmat için tıklayınız…

Dipnotlar


[1] Mâü’l-Ayneyn, Na‘tü’l-Bidâyât, s. 167.
[2] Müslim, Sıyam:55; Tirmizî, Savm:40.
[3] Buhârî, “Îmân”, 4; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 4, “Vitir”, 11; Müsned, IV, 114.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI