7 Mayıs 2021 Cuma
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / İcra yolu ile satışa sunulan malların satın alınması caiz midir.?

İcra yolu ile satışa sunulan malların satın alınması caiz midir.?

SORU: 38
İcra yolu ile satışa sunulan malların satın alınması caiz midir?
CEVAP:
Alacaklının hakkının korunması açısından, borçlunun mallarının satılması gerekebilir. Peygamberimiz (s.a.s.), borcunu ödeyemeyen Muaz b. Cebel’in malını borcu karşılığında satmıştır. (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VI, 80). Hz. Ömer de, hac yolunda ticaret yaparken iflas eden bir kimsenin kalan mallarının, alacaklıları arasında taksim edilmesine hükmetmiştir. (Muvattâ, Vasiyet, 8). Mahkeme nin icrâ ya hükmettiği alacakta, alacaklı için faiz gibi haksız bir kazanç olmaması şartıyla, piyasa değerinde veya ona yakın bir fiyatla satılan hacizli malları satın almakta bir sakınca yoktur. Ancak haczedilen mal, değerinin çok altında satılır ise; Hanefilerden İbn Âbidîn akdin fasit olacağını (İbn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, VII, 247), Şâfiî âlimlerden Nevevî ise geçerli olmakla birlikte bu malın satın alınmasının mekruh olacağını söylemişlerdir. (Nevevî, Ravdatü’t-tâlibîn, III, 420). Zira icradaki malların, değerinin çok altında satılması, borçlunun mağduriyetinden yararlanmak anlamına gelir.

 

Bunları okudunuz mu?

SORU : 190 Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir?

Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir? CEVAP: Diğer mezheplerde geçerli olmamakla birlikte, Hanefî fakihleri, ikrâh’ın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI