4 Mart 2021 Perşembe
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / İnsan hayatta iken, çocuklarına mal verme hususunda ayrım yapabilir mi, yada kız erkek arasında mirastaki gibi fark gözetilmesi mi gerekir.?

İnsan hayatta iken, çocuklarına mal verme hususunda ayrım yapabilir mi, yada kız erkek arasında mirastaki gibi fark gözetilmesi mi gerekir.?

 

SORU: 30

İnsan hayatta iken, çocuklarına mal verme hususunda ayrım yapabilir mi, yada kız erkek arasında mirastaki gibi fark gözetilmesi mi gerekir.?

CEVAP:

Esasen kişinin sağlığında kendi malında istediği şekilde tasarruf etme hakkı vardır. Hukuken, malının bir kısmını veya tamamını yabancı birisine verebileceği gibi, çocuklarından birisine veya bazılarına da verebilir. Bu tasarrufu hukuken geçerlidir. Ancak dinen yapması gereken, evlat ayrımı yapmadan kız olsun erkek olsun eşit vermesidir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), malının bir bölümünü bir oğluna vermek isteyip, kendisini şahit tutmak isteyen Numan b. Beşir adındaki sahabîye, diğer çocuklarına da mal verip vermediğini sormuş, vermediğini öğrenince, ona şahit olmamış, başkasını şahit tutmasını istemiş, (hadisin farklı rivayetlerine göre) “onu geri al”, “çocukların arasında âdil davran”, “zulmüne beni şahit tutma” gibi ifadelerle Numan’ı reddetmiştir. (Buhârî, Hibe, 10-12; Müslim, Hibât, 9-19)

Buna binâen Hanefî, Şâfiî ve Mâlikîlerdeki güçlü görüşe göre, babanın hayatında iken çocuklarına mal vermesi durumunda eşit davranması müstehab, ayırım yapması mekruhtur. (Kâsânî, Bedâi, VI, 127; İbn Nüceym, el-Bahr, VII, 288; Haraşî, Şerhu Muhtasar, VII, 82; Zekeriyyâ el-Ensârî, Esne’l-metâlib, II, 483).

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI