4 Mart 2021 Perşembe
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / Kaç çeşit yemin vardır.?

Kaç çeşit yemin vardır.?

SORU: 40

Kaç çeşit yemin vardır.?

CEVAP:

Üç çeşit yemin vardır:

1) Yemîn-i lağv; geçmişte olan bir şeye dâir, doğru olduğu zannedilerek veya ağız alışkanlığıyla yapılan yeminlerdir. Bu yeminden dolayı keffâret gerekmez. Fakat, ağız alışkanlığıyla, sıkça yemin etmekten sakınmak gerekir.

2) Yemîn-i ğamûs; bir kimsenin geçmişteki bir olayın olup olmadığı hakkında yalan yere yemin etmesidir. Bu en büyük günahlardan biridir. (Buhârî, Eymân, 16; Müslim, İman, 220). Bu yemin Hanefîlere göre keffâretle telafi edilemez, pişman olup bir daha böyle bir hataya düşmemek üzere Allah’tan af dilenmesi gerekir. Şayet kul hakkına sebep olmuş ise bu zararı tazmin edip zarar verdiği kimselerden helallik istemelidir.

3) Yemîn-i mün’akide; mümkün olan ve geleceğe ait bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. Bu yemini eden kişi, dinin yasakladığı bir şeyi yapmaya veya emrettiği bir şeyi terk etmeye yönelik olmadıkça gereğini yapması gerekir. Yeminini bozarsa da keffâret öder (Merğînânî, el-Hidâye, IV, 13).

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI