6 Mart 2021 Cumartesi
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? | HGEV

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? | HGEV

 

Kurban kesilirken evvela kesim usulüne dikkat edilmelidir. Meselâ devenin kesiminde sünnet olan Nahr ( hayvanın göğsü üstünden bıçak vurarak boğazındaki damarları kesmek) dır. Sığır ve koyun gibilerinde de ise sünnet olan Zebh (nefes boruşu, yeme-içme borusu ve ikisi arasında bulunan iki şah damarını kesmek)dir. Kesilen hayvana göre bu usule riayet edilmelidir. Ayrıca hayvanın kesileceği alet de keskin olmalıdır. Hayvanı kesecek olan kişi bıçağını hayvanı yatırmadan önce biletmelidir. Hayvanı yatırdıktan sonra bıçağını biletmesi mekruhtur.[1]

Hazreti Peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’in “Allah her şey üzerine iyilikte bulunmayı farz kılmıştır. Öyleyse kestiğinizde kesimi güzel yapın. Öldürdüğünüzde öldürmeyi güzel yapın. Sizden biriniz (bir hayvanı) kestiğinde bıçağını biletsin, hayvanı rahatlatsın”[2] şeklindeki hadisi de kurban kesimindeki eziyet vermeme prensibini vurgulamaktadır.[3] Bundan dolayı bıçağı birden hayvanın boynundaki iliğe saplamak yahut henüz soğumadan dersini yüzmeye başlamak mekruh sayılmıştır.

[1] İbrahim el Halebî, Mülteka’l-Ebhur, Dersaadet, 1316, s. 417-18

[2] Ebu Avane, Müstahrec, “Kitabu’l-Hudud”, No. 7746, Nesai, “Dahaya”, No: 4411,

[3] Hz. Ömer t’de kurbanlığı yatırıp bıçağını bileyen bir adam görmüş ve ona “Ruh’a azap mı ediyorsun? Onu yakalamadan önce bunu yapsaydın ya!” demiştir. Bkz. Zeylai, Nasbu’r-raye, Müessesetu’r-Reyyan, IV/188

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …


ZİYARETÇİ SAYISI