7 Mayıs 2021 Cuma
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / Muharrem Ayının Fazîletleri

Muharrem Ayının Fazîletleri

Hicrî ayların ilki olan Muharrem ayı, Kur’ân-ı Kerîm’de ‘Haram Aylar’ olarak ifade edilen mübârek bir aydır. Dolayısıyla Muharrem ayının girişiyle yeni bir Hicrî seneye (1439) adım atmış olacağız inşallâh. Hicrî takvim, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicret ettiği senenin ilk sene olarak kabul edilmesiyle başladığına göre, bu hâdisenin üzerinden de 1439 sene geçmiş olmaktadır. Sonuç olarak; haram aylardan olması, senenin ilk ayı olması, âşûrâ gününü ihtivâ etmesi ve orucu başta olmak üzere, ihyâsına dair müstakil hadîs-i şerîflerin vürûdu gibi önemli husûsiyetleri hâiz olan Muharrem ayını ihyâ konusunda gaflete düşmemeli ve hicretin mânâsını hayatımıza nakşetmeliyiz.

Hiçbir Zaman Bitmeyen Yolculuk Hicret

Hicretin târihî geçmişine baktığımızda, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hicretinden çok öncelere dayandığı tespit edilmektedir. Peygamberlerin sünneti olan hicretin bugün bize yansıyan yönleri de vardır. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in, münkerin bulunduğu bir ortamdan, bir başka ortama geçmeyi dahî ‘hicret’ olarak tanımlamış olmasında, bizler için şüphesiz önemli ders ve öğütler vardır. Hicret ile ilgili genel bilgilere, târihî açıdan önemi ve bize bakan yönlerine dair mâlumata erişim sağlamak için tıklayınız…

Hicrî Sene Başı ve Sene Sonu Duâları

Muharrem ayının ihyâsı konusunda yapılabilecekler, Zilhicce’nin son gününün orucuyla başlar ve yine o günde yapılacak ‘Sene Sonu Duâsı’, sonrasında Muharrem ayının ilk gününün orucu ile o günde yapılması tavsiye edilmiş olan ‘Sene Başı Duası’ ile devam edip, âşûrâ günü ve bu mübârek ayının kalan günlerinin ihyâsı ile sürüp gider. Fazîletleri beyân olunmuş ve ihtivâ ettiği müjdeler açıklanmış olan sene başı ve sene sonu duâlarının vakti, okunuşu ve mânâsına site içeriğimizden erişim sağlayabilirsiniz.

Muharrem Ayında Oruç ve Âşûrâ Günü

Ramazân-ı Şerîf ayı dışında kalan aylar içerisinde oruç tutmanın en fazîletli olduğu aylar, haram aylardır. Dolayısıyla, Muharrem ayının tamamı oruçlu geçirilebileceği gibi, özellikle Zilhicce’nin son gününü oruçlu geçirip Muharrem ayının 1. gününü de beraberinde oruçlu geçirmek çok fazîletlidir. Her hicrî ayda olduğu gibi bu ayın da 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmenin ve haram aylardan olması hasebiyle özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini oruçlu geçirmenin mükâfatı çok büyüktür. Muharrem ayında oruç konusuna dair delilleri de ihtivâ eden geniş mâlumata erişim sağlamak için tıklayınız…

Muharrem ayı içerisinde yer alan ‘Âşûrâ Günü’ de sene içindeki en fazîletli günlerden biridir. Bu günü tek olarak oruçlu geçirmemek kaydıyla, bir gün öncesi ya da bir gün sonrasını ilâve ederek oruçlu geçirmek, fazîletli amellerdendir.

Allah Te‘âlâ’dan başka ibâdet edilecek bir mâbud yoktur. Yapılacak amelleri ve edilecek duâları, ondan başka kabul edecek bir merci de asla bulunmamaktadır. Dolayısıyla amellerimizde ve duâlarımızda Allah Te‘âlâ’ya ilticâ edip O’nun fazl-ı keremini istemeli ve her dâim rahmetini talep etmeliyiz.

Bunları okudunuz mu?

SORU : 190 Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir?

Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir? CEVAP: Diğer mezheplerde geçerli olmamakla birlikte, Hanefî fakihleri, ikrâh’ın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI