6 Mart 2021 Cumartesi
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 115 Kocasından zulüm gördüğü için boşanmak isteyen, fakat kocasının kendisini boşamadığı bir kadın, mahkemeye başvurarak boşanma hakkına sahip olur mu?

SORU: 115 Kocasından zulüm gördüğü için boşanmak isteyen, fakat kocasının kendisini boşamadığı bir kadın, mahkemeye başvurarak boşanma hakkına sahip olur mu?

SORU: 115

Kocasından zulüm gördüğü için boşanmak isteyen, fakat kocasının kendisini boşamadığı bir kadın, mahkemeye başvurarak boşanma hakkına sahip olur mu?

CEVAP:

Mâlikîler, zulüm gören kadının hem hâkime müracaat ederek ayrılmak talebinde bulunabileceğini, hem de eşlerin arasını ıslah için görev alan hakemlerin, kocanın vekâlet vermesine gerek kalmadan tefrîk haklarının bulunduğunu söylemişlerdir (İbn Rüşd, Bidâye, II, 99). Hanefî ve Şâfiîler ise, hakemlerin boşama yetkisinin ancak koca tarafından kendilerine boşama vekaleti verilmesi halinde söz konusu olabileceğini belirtmişlerdir (Şâfiî, el-Ümm, V, 494-495; Cassâs, Ahkâmü’l-Kur‘ân, III, 154; bkz. Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, III, 344-345).

1917 tarihli Osmanlı Aile Hukûku Kararnamesi, Mâlikî mezhebinin ictihadını benimsemiş ve konuyla ilgili olarak şu düzenlemeyi yapmıştır: Eşler arasında geçimsizlik çıkıp da mahkemeye müracaat edildiğinde mahkeme, her iki taraftan birer hakem tayin eder. Hakemler eşlerin arasını düzeltemezse ve kusur da kocada bulunursa hâkim, karı-kocayı ayırır. Hakemlerin vereceği kararlar kesindir ve onların değerlendirmelerine göre hâkimin vereceği tefrîk hükmü bir bâin talâk sayılır (HAK, md. 130).

Bunları okudunuz mu?

SORU : 178 Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI