4 Mart 2021 Perşembe
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 124 Kadınlardan gelen ferc rutûbeti (önden gelen sıvı) necis midir, abdesti bozar mı?

SORU: 124 Kadınlardan gelen ferc rutûbeti (önden gelen sıvı) necis midir, abdesti bozar mı?

SORU: 124

Kadınlardan gelen ferc rutûbeti (önden gelen sıvı) necis midir, abdesti bozar mı?

CEVAP:

Ebû Hanîfe ve Hanbelîler, idrar, kan, mezî ve meni ile karışmadığı sürece söz konusu akıntının temiz olduğunu söylerken, Ebû Yûsuf ile Muhammed eş-Şeybânî ve Mâlikîler bunu necis saymışlardır. Şâfiî mezhebindeki genel yaklaşım bu akıntının temiz olduğu yönündeyse de fercin derinliklerinden gelen sıvının necis olacağını ileri sürenler de vardır. (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1992 I, 166,313; İbn Kudâme, el-Muğnî Mektebetü’l-Kahira, 1968] II, 65); Şirbini, Muğni’l-Muhtâc, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1994, I, 236; Desûkî, Hâşiye, Dâru’l-Fikr, I, 57)

Temiz olup olmamasına ilişkin bu ihtilafa rağmen fakihlerin çoğunluğu, dışarıya çıkması halinde bu akıntının abdesti bozacağı kanaatindedir. İki yoldan (ön ve arkadan) gelen her şeyin abdesti bozacağı şeklindeki genel kural, fukahayı böyle bir sonuca götürmüştür. Öte yandan, iki yoldan temiz bir şeyin çıkması ile abdestin bozulmayacağını söyleyen fakihler de bulunmaktadır. (Kâsânî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986, I, 24)

Sonuç itibarıyla; bu akıntının temiz olması görüşü güçlü bir görüş olsa da, necis akıntıların geldiği bölgelere mücavir olması sebebiyle, yine İmamı Ebû Yûsuf ve İmamı Muhammed’in bu sıvıyı necis kabul etmesinden yola çıkarak ve şüphesiz ibadet babında ihtiyat elzem olması nedeniyle, kadınların bu sıvının dışarı çıkmasına engel olmak için pamuk kullanmaları ihtiyatlı bir davranış olacaktır.

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI