4 Mart 2021 Perşembe
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 126 Suda ölü olarak bulunan balıklar yenir mi?

SORU: 126 Suda ölü olarak bulunan balıklar yenir mi?

SORU: 126

Suda ölü olarak bulunan balıklar yenir mi?

CEVAP:

İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, Ebu Sevr, Ata b. Ebî Rabah, Mekhul, İbrahim, Nehaî gibi alimler; ölüsü su üzerine çıkmış balığı yemeyi caiz görürler. Bu görüşde olan cumhur müctehidlerin Kitap’tan delili;

“Hem kendinize hem de yolculara bir geçimlik olmak üzere deniz avı ve onu yemek, size helâl kılındı.” (Maide, 5/96) mealindeki âyet-i kerimedir.

Sünnetten delilleri ise, “Bize iki ölü (hayvan) helâl kalındı: Birisi balık, diğeri çekirge.” mealindeki hadis-i şerif ile “Denizin suyu temiz, ölüsü helâldir.” mealindeki hadis-i şeriftir. ( Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/680).

Buna mukabil, İbn Abbas, Hz. Cabir, İmam-ı Azam, Cabir b. Zeyd ve Tavus gibi alimler bunu mekruh görmüşlerdir. Hanefî ulemasının delili ise, Hz. Cabir’in rivayet ettiği hadis-i şerifltir. (Nasbu’r-raye, 4/202; el-Fıkhu’l-İslamî, 3/679)

Hz. Cabir’den nakledilen rivayete göre, Peygamber Efendimiz (a.s.)  şöyle buyurdu:

“Denizin sahile attığı veya deniz sularının kendiliğinden geri çekilmesiyle açıkta kalan şeyleri yiyiniz. (Fakat) denizde (zahiri bir sebep olmaksızın kendiliğinden ölüp de) su yüzüne çıkan şeyleri yemeyiniz.”(Ebu Davud, Atime, 36/h. no: 3815).

Sonuç olarak Hanefi mezhebine göre, suda herhangi bir sebebe dayalı olarak ölen balıklar yenir, sebepsiz yere kendiliğinden ölüp karın üstü gelen balıklar yenmez.

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI