27 Şubat 2021 Cumartesi
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 130 Haram sermaye ile yapılan, mubah ticaretten elde edilen kazancın hükmü nedir?

SORU: 130 Haram sermaye ile yapılan, mubah ticaretten elde edilen kazancın hükmü nedir?

SORU: 130

Haram sermaye ile yapılan, mubah ticaretten elde edilen kazancın hükmü nedir?

CEVAP:

Bir görüşte bu kişinin haram sermaye ile yaptığı bütün muameleler batıldır. Sahih kabul edilen diğer görüşte ise; haram sermaye miktarını gerekli yerlere ulaştırıp elinden çıkardıktan sonra, kalan kazancı helâl olarak kabul edip kullanabilir. (Nevevî, el-Mecmu, 9/260-261)

“Bir kimse elinde bulunan haram bir sermaye ile alışveriş edip kazanç sağlasa, bakılır; eğer alışverişlerde satın aldığı malların bedelini (haram parayı gösterip, aldığı malın karşılığında o parayı vereceğini) söylemeden zimmetine alsa, daha sonra o haram paradan ödemede bulunsa dahî, aldığı mal kendi mülkü olur ve helâl olur. (Çünkü, haram para belirtilerek satın alınmadığı için, bu alınan mal vereceği haram para karşılığında değil, bilâkis zimmette sabit olan bedel bukabilinde alınmıştır). Ancak şüpheli bir maldır. Ondan uzak durmak takvaya daha uygun olmakla beraber, kullanılması durumunda haramdır denilmez.” (Gazalî, İhya, II/129)

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI