4 Mart 2021 Perşembe
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 131 Hacca ya da umreye götürmek mehir olur mu?

SORU: 131 Hacca ya da umreye götürmek mehir olur mu?

SORU: 131

Hacca ya da umreye götürmek mehir olur mu?

CEVAP:

Satılması veya kullanılması mubah olup, mâlî bir karşılığı olan her şey mehir olabilir. Taşınır ve taşınmaz mallar, zinet eşyası, mislî (standart) olan mallar ve hatta taşınır veya taşınmaz bir maldan yararlanma hakkı da bunlar arasındadır (Kâsânî, Bedâî’, II, 279).

Mal olmayan ve sadece ibadet olup sevap kazanmaya vesile olan  bir şeyin mehir olarak verilip verilemeyeceği, Kur’an-ı Kerim’i veya dinî hükümleri öğretmenin mehir sayılıp sayılmayacağı fakihler arasında tartışılmıştır. Hanefîler mehrin maddî değeri olması ilkesinden hareketle bunu caiz görmezken (İbnü’l-Hümâm, Feth, III, 308) diğer bazı mezhepler Kur’an ve fıkıh öğretimi gibi işlerin mehir olabileceğini söylemişlerdir (Şevkânî, es-Seylü’l-Cerrâr, II, 277; Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, VII, 260-264).

Kadının evleneceği erkekten mehir olarak kendisini hacca yada umreye götürmesini istemesi konusunda da aynı ihtilaflar geçerlidir. Ancak hacca ve umreye götürme maddi bir külfet gerektirdiği ve burada amaç erkeğin kadına hizmeti değil, hac masraflarını karşılaması olduğu için bunun caiz olduğu görüşü tercih edilmelidir.

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI