6 Mart 2021 Cumartesi
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / SORU: 133 Kadın kocasından mehrini almadan önce ölmüş olsa, bu durumda mehrin hükmü nedir?

SORU: 133 Kadın kocasından mehrini almadan önce ölmüş olsa, bu durumda mehrin hükmü nedir?

SORU: 133
Kadın kocasından mehrini almadan önce ölmüş olsa, bu durumda mehrin hükmü nedir?
CEVAP:
Mehir hakkı, kadının nikâh ile hak kazandığı bir alacakdır (Nisâ 4/4, 24). Nikâh esnasında mehir, muaccel (peşin olarak) şart koşulmamış ise, mehrin son ödeme vakti; olursa boşanma, olmazsa ölüm vaktidir. Bu sebeple, kadın hayatta iken kocasından mehir almadan ölmüş olsa, kadının hakkı olan bu mehir, ölümünden sonra kadının mirasçılarına intikal eder (Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 91). Dolayısıyla kadın ölünce, henüz almadığı mehri de dâhil olmak üzere kendisine ait olan tüm mal varlığı, “teçhiz ve tekfin işlemi yapılıp, borçları ödendikten ve vasiyeti şartlarına uygun olarak yerine getirildikten sonra” mirasçılarına intikal eder. Mehir borcunu mirasa devreden koca da, diğer mirasçılar gibi hissesi oranında karısının mirasından pay alır.

Bunları okudunuz mu?

SORU : 178 Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI