6 Mart 2021 Cumartesi
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 138 İmkân sahibi bir mümin, kendisinden borç isteyen ihtiyaç sahibine borç vermese sorumlu olur mu?

SORU: 138 İmkân sahibi bir mümin, kendisinden borç isteyen ihtiyaç sahibine borç vermese sorumlu olur mu?

SORU: 138
İmkân sahibi bir mümin, kendisinden borç isteyen ihtiyaç sahibine borç vermese sorumlu olur mu?
CEVAP:
İhtiyaç sahibi’nin durumu, hayati tehlike ile karşı karşıya kalan muzdar kişi seviyesinde olmadığı takdirde, imkân sahibi’nin ona borç vermesi zorunlu olmamakla birlikte mendup ve müstehap olarak değerlendirilen güzel bir davranıştır. Zira mümin kardeşinin ihtiyacını gidermeyi teşvik eden pek çok ayetlerin yanında şu hadisler dikkatimizi çekmektedir;
“Kim bir mümin’in sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kişi din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısıdır. “ (Buhari. Müslim, Zikir,38. İbn Mace, Sadakat,14.)
Enes b. Malik (r.a.) den, rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu; Miraç gecesinde bana, cennet kapısında şöyle bir yazı gösterildi. “Sadaka on misliyle mükâfatlandırılır, karz-ı hasen (borç verme) içinse on sekiz katı ecir vardır.” Ben, Cebrâil’e; “borç vermenin sadakadan neden daha üstün olduğunu” sorduğumda, şu cevabı verdi; “ Şüphesiz, dilenci (çoğu zaman) yanında para olduğu halde ister. Borç isteyen ise, ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister” buyurdu. (İbn-i Mâce, Sadakât, 19; el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, lV, 126.)

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI