4 Mart 2021 Perşembe
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 150 Koca karısını, kinâyeli (îmâlı) sözlerle bir bâin talakla boşamış olsa, iddet bekleme esnasında eşini tekrar boşasa geçerli olurmu?

SORU: 150 Koca karısını, kinâyeli (îmâlı) sözlerle bir bâin talakla boşamış olsa, iddet bekleme esnasında eşini tekrar boşasa geçerli olurmu?

SORU: 150
Koca karısını, kinâyeli (îmâlı) sözlerle bir bâin talakla boşamış olsa, iddet bekleme esnasında eşini tekrar boşasa geçerli olurmu?
CEVAP:
Hanefîlere göre; bâin talakla boşanmış bir kadına kocası tarafından, iddeti içerisinde başka boşama lafızları kullanılırsa, ikinci ve üçüncü boşamalar da meydana gelir, geçerli olur (Zeylaî, Tebyîn, II, 219). Çünkü iddet içinde bulunan kadının başka bir erkekle evlenmesi helal olmadığından, nafaka ve mesken gibi aralarındaki bağlar devam ettiğinden, kadının boşanmaya elverişli olması da devam eder (Bilmen, Kâmus, II, 201).
Cumhûr âlimlere göre ise bu durumda olan eşe, kullanılan ‘boşama’ lafzının bir geçerliliği yoktur. ‘Bâin talak’ ile aralarındaki zevciyet bağı sona erdiği için, kadın boşamaya mahal olamaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, X, 278; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî VII, 370-371).

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI