7 Mayıs 2021 Cuma
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / SORU: 150 Koca karısını, kinâyeli (îmâlı) sözlerle bir bâin talakla boşamış olsa, iddet bekleme esnasında eşini tekrar boşasa geçerli olurmu?

SORU: 150 Koca karısını, kinâyeli (îmâlı) sözlerle bir bâin talakla boşamış olsa, iddet bekleme esnasında eşini tekrar boşasa geçerli olurmu?

SORU: 150
Koca karısını, kinâyeli (îmâlı) sözlerle bir bâin talakla boşamış olsa, iddet bekleme esnasında eşini tekrar boşasa geçerli olurmu?
CEVAP:
Hanefîlere göre; bâin talakla boşanmış bir kadına kocası tarafından, iddeti içerisinde başka boşama lafızları kullanılırsa, ikinci ve üçüncü boşamalar da meydana gelir, geçerli olur (Zeylaî, Tebyîn, II, 219). Çünkü iddet içinde bulunan kadının başka bir erkekle evlenmesi helal olmadığından, nafaka ve mesken gibi aralarındaki bağlar devam ettiğinden, kadının boşanmaya elverişli olması da devam eder (Bilmen, Kâmus, II, 201).
Cumhûr âlimlere göre ise bu durumda olan eşe, kullanılan ‘boşama’ lafzının bir geçerliliği yoktur. ‘Bâin talak’ ile aralarındaki zevciyet bağı sona erdiği için, kadın boşamaya mahal olamaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, X, 278; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî VII, 370-371).

Bunları okudunuz mu?

SORU : 190 Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir?

Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir? CEVAP: Diğer mezheplerde geçerli olmamakla birlikte, Hanefî fakihleri, ikrâh’ın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI