6 Mart 2021 Cumartesi
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 155 Bir meselede başka bir mezhebi taklit etmek caiz midir?

SORU: 155 Bir meselede başka bir mezhebi taklit etmek caiz midir?

SORU: 155
Bir meselede başka bir mezhebi taklit etmek caiz midir?
CEVAP:
Her müminin, tâbi olduğu mezhebin görüşlerine göre amel etmesi esastır. Bu nedenle zaruret olmadıkça, kendi mezhebinin dışına çıkamaz. Hak bir olunca, müslümana yakışan Allah ve Rasul’ünün hükmünü bilmeye, takati nisbetinde çalışmasıdır. Şayet kişi avam olup hiçbir şekilde içtihat ehlinden değil ya da kısmen değilse ki bu da “aslında müçtehit olup bir meseleyi çözmek de aciz kalması durumunda olur” bu her iki durumda olanlar, ilmine ve dindarlığına güvendiği bir müctehidin görüşünü taklit etmesi gerekir. Üzerine düşen vazife bir mezhebi taklit etmek olup, ilmine ve dindarlığına güvendiği bir müctehidin mezhebine bağlı kalan kişi, meşru bir sebep ve mazeret olmaksızın başka bir mezhebin görüşüne geçiş yapamaz.
Meşru bir mazeret ile, bir meselede başka bir mezhebi taklit etmenin şartları ise şunlardır:
1) Taklidi önce yapmak. Bir ibadeti, kendi mezhebinde geçersiz şekilde yaptıktan sonra, nasılsa diğer mezhepte geçerli diyerek sonradan taklid etmemek.
2) Taklidi, diğer mezhep kolayına geldiği için yapmamak.
3) Bir meselede bir mezhebi taklit edebilmek için, o meselede, o mezhebin şartlarını bilmek.
4) Keyfi olarak değil, meşru bir sebepten dolayı taklit etmek.

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI