7 Mayıs 2021 Cuma
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / SORU: 52 Komisyonculuk (simsarlık) caiz midir.?

SORU: 52 Komisyonculuk (simsarlık) caiz midir.?

SORU: 52

Komisyonculuk (simsarlık) caiz midir.?

CEVAP:

Taraflarını, simsar (ecîr) ve iş verenin (müste’cir, müvekkil) oluşturduğu bu akit; emeğin ücret karşılığında süreli olarak temlik ve tahsisini konu alan bir iş (hizmet) sözleşmesidir. Simsar için emeği tahsis etme (iş görme), iş veren için de ücreti ödeme söz konusu olduğundan simsarlık iki taraflı ve bağlayıcı bir akittir. Ya süre ya da yapılacak iş (amel) üzerine kurulan simsarlık akdinin sıhhat şartı; simsarın vereceği hizmetin süresinin yada niteliğinin, anlaşmazlığa düşmelerini önleyici biçimde önceden belirlenmesidir. Mütekaddim Hanefî hukukçularına göre simsarın, ecîr-i hâs olarak kiralanması câiz iken, ecîr-i müşterek olarak tutulması câiz değildir. Fakat müteahhir Hanefî fakihlerince ihtiyaca binâen ikinci şıkka cevaz verilmiş, hatta simsar denilince ecîr-i müşterek anlaşılır olmuştur. (bk. Mecelle, md. 422) Dolayısıyla simsar, aynı anda birden fazla müste’cire bu tanıtım hizmetini verebilir.

Bunları okudunuz mu?

SORU : 190 Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir?

Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir? CEVAP: Diğer mezheplerde geçerli olmamakla birlikte, Hanefî fakihleri, ikrâh’ın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI