7 Mayıs 2021 Cuma
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / SORU: 55 Yetkili konumlarda bulunanların hediye kabul etmeleri caiz midir?

SORU: 55 Yetkili konumlarda bulunanların hediye kabul etmeleri caiz midir?

SORU: 55

Yetkili konumlarda bulunanların hediye kabul etmeleri caiz midir?

CEVAP:

Yetkili konumlarda bulunan kişilerin, bu göreve gelmeden önce aralarında hediyeleşme alışkanlığı olmayan kişilerden, hediye ve bağış kabul etmeleri caiz değildir. Zira bu durum, rüşvet olarak değerlendirilir (Merğînânî, el-Hidâye, V, 365; Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 210-211).

Hz. Peygamber (s.a.s.), yetkili konumlarda bulunanlara verilen hediyelerle ilgili olarak; “Yetkililerin aldığı hediyeler, ganimetten aşırmak (kamu malını zimmetine geçirmek) gibidir.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, X, 233) buyurmuştur. Yine Resûlullah (s.a.s.), zekât toplamakla görevlendirdiği bir memurunun hediye aldığını işittiğinde; “Benim gönderdiğim bir görevliye ne oluyor ki: ‘Bu zekât malıdır; bu da bana hediye edilmiştir.’ demektedir! Bu kişi babasının evinde oturup kalsa, acaba kendisine hediye verilir miydi? Allah’a yemin ederim ki, sizden biriniz o maldan bir şey alırsa kıyamet gününe o malı boynunda taşıyarak gelecektir.” (Müslim, İmârât, 26) buyurarak, kişinin yetkili konumda bulunmasından dolayı hediye almasının caiz olmadığını ifade etmiştir.

Bunları okudunuz mu?

SORU : 190 Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir?

Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir? CEVAP: Diğer mezheplerde geçerli olmamakla birlikte, Hanefî fakihleri, ikrâh’ın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI