6 Mart 2021 Cumartesi
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 64 Boşama yetkisinin eşe veya başkasına devredilmesi mümkün müdür?

SORU: 64 Boşama yetkisinin eşe veya başkasına devredilmesi mümkün müdür?

SORU: 64

Boşama yetkisinin eşe veya başkasına devredilmesi mümkün müdür?

CEVAP:

İslâm’da boşama yetkisi kocaya verilmiştir. Boşama yetkisini elinde bulunduran kocanın, bu yetkisini, nikâh akdi sırasında veya evlilik süresi içinde karısına veya bir başkasına devretmesi mümkündür. Buna “tefvîz-i talak” denir. Nikâh akdi esnasında tefvîz olacaksa bu, nikâh kıyılırken mesela; “boşama yetkisi elimde bulunup, dilediğim zaman kendimi boşamam şartıyla evleniyorum” demesi ve erkeğin de bunu kabul etmesiyle olur. Yani talakın devir teklifinin önce kadın tarafından yapılıp erkeğin de kabul etmesi gerekir. Bu şekliyle boşama yetkisini alan kadın dilediği zaman kendisini boşayabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 423 vd. ;İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IV, 551, 552, 573).

Süresiz Tefvîz-i talâk, evlilik devam ederken de olabilir. Erkek, eşine, “kendini her ne zaman istersen boşayabilirsin” gibi umumi bir ifade kullansa, kadın bu hakkı istediği zaman kullanabilir (İbnü’l-Hümam, Feth, IV, 68-71).

İmam Şâfiî’ye göre ise tefvîz vekâlet gibidir. Kadın, kendini boşamadıkça erkek istediği zaman onu azledebilir (Remlî, Nihâyetu’l-Muhtac, VI, 440)

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI