4 Mart 2021 Perşembe
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU:  84 Baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür?

SORU:  84 Baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür?

SORU:  84

Baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür?

CEVAP:

İslâm âlimleri erkek çocukların nafakalarının, ergenlik çağına kadar babalarına âit olduğu görüşündedir. Ancak, babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. Hanefî ve Şâfiî âlimleri babanın, çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylerken, Hanbelî âlimleri, ‘çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır’ demişlerdir (Mâverdî, el-Hâvî, IX, 183-184; İbn Kudâme, el-Muğnî, XI, 380).

Bununla birlikte, imkânı olan babanın evlâdını evlendirmesinin güzel bir davranış olacağında şüphe yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz’den (s.a.s.) rivayet edilen bir hadiste; “Evladın baba üzerindeki hakkı üçtür: Ona güzel bir isim koyması, okuma yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, II, 538) buyrulmuştur. Buna göre, imkânı olan bir babanın, evlenmeye ihtiyaç duyan evladını evlendirerek, onun günaha girmesine mani olması, babaya yüklenen sorumluluklar arasında sayılmalıdır.

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI