8 Mart 2021 Pazartesi
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / SORU: 96 Darul’İslâm olan bir memleketin, Darul’Harbe dönüşünü yada aksini kısaca nasıl anlamalıyız?

SORU: 96 Darul’İslâm olan bir memleketin, Darul’Harbe dönüşünü yada aksini kısaca nasıl anlamalıyız?

SORU: 96

Darul’İslâm olan bir memleketin, Darul’Harbe dönüşünü yada aksini kısaca nasıl anlamalıyız?

CEVAP:

Kısaca, Dârül’İslâm; Müslümanların hâkimiyeti altında bulunup, güven içinde dinî vazifelerini ifa ettikleri yerlerdir. Gayri müslimlerin hâkimiyeti altında bulunan yerler ise Dârül’harp tir.

Bununla birlikte, İbn-i Âbidin’e göre “Bir diyarda Müslümanların ahkâmı ile müşriklerin ahkâmı birlikte icra edilirse, orası yine Dârül’İslâm dır. (4/175)

Bezzaziye isimli eserde; Pey­gamber Efendimiz (a.s.) Medine-i Münevvere’ye teşrif ettiklerinde, orada yahudiler ve müşriklerin hükmü câri olduğu halde, Rasûlüllâh Efendimiz (a.s.)’in İslâm icraatına başlamasıyla o beldenin Dârül’İslâm’a inkilâb ettiği kaydedilir. (6/312)

“Bir belde de emin bir müslim veya zimmî nin kalmış olması, müşriklerin hâkimiyetinin tam olmadığına delildir. Çünkü fukahâ-i İzam, sonradan arız olana değil de, asıl olana itibar ederler. Burada asıl olan ise, oranın “Dârül’İslâm” olmasıdır. Bir zimmî veya müslim’in orada kalmış olması, asıldan bir emaredir. Bu emare var oldukça, asıldan bir iz kalmış demektir ve o diyar Dârül’İslâm» hükmünde devam eder.” (Serahsi 10/114)

Bunları okudunuz mu?

SORU : 190 Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir?

Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir? CEVAP: Diğer mezheplerde geçerli olmamakla birlikte, Hanefî fakihleri, ikrâh’ın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI