8 Mart 2021 Pazartesi
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / SORU: 99 Dârul’harp de, kâfir ile yapılan fâiz, kumar v.b. nin hükmü nedir?

SORU: 99 Dârul’harp de, kâfir ile yapılan fâiz, kumar v.b. nin hükmü nedir?

SORU: 99

Dârul’harp de, kâfir ile yapılan fâiz, kumar v.b. nin hükmü nedir?

CEVAP:

Müslümanların hâkim olduğu ülkelere Dârul’İs­lâm, yani İslâm ülkesi, hâkim olmadığı ülke­lere de Dârul’harp, yani düş­man ülkesi adı verilir. Bunların içinde müslümanlarla barış an­laşması yap­ılmış olanlara Dârul’harp yerine daha çok sulh, eman ve ahid ülkesi denir.

Ebû Ha­nife ile İmam Muhammede göre gayrimüslim­lerin ülke­sinde bulunan bir mümin, o ül­kedeki gayri müslimler ile faizli işlemler, bahisleşme ve benzeri fasit akitler yapabilir.

Ebû Yusuf ise bu görüşte değildir. Çünkü bu meselenin tam tersi olan durumda, yani İslâm ülkesine gir­mesine müsade etti­ğimiz bir gayrimüslim, İslâm ülkesinde bir mümin ile faizli işlem ya­pamıyorsa, bir müslü­man­ da onların ülkesinde onlarla bu işlemi yapamaz. Zira her iki işlemin diğerinden bir farkı yoktur.

Maliki, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre de faiz her yerde ya­saktır. Çünkü faizi yasaklayan ayet ve ha­dis­lerde böyle bir ayrım yoktur. Fetva ya tercih edilen görüş de cumhur âlimlerin bu görüşüdür, yani Allah’ın haram kıldığı fâiz, kumar ve benzeri fasit akitlerin tamamı herhangi bir mekân ayrımı olmaksızın, heryerde haramdır ve yasaktır.

Bunları okudunuz mu?

SORU : 190 Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir?

Tehdit altında kıyılan nikâh geçerli midir? CEVAP: Diğer mezheplerde geçerli olmamakla birlikte, Hanefî fakihleri, ikrâh’ın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI