23 Nisan 2021 Cuma
DUYURULAR
Anasayfa / GÜNCEL FETVALAR / SORU : 177 Tütün sarıp içmek caiz midir?

SORU : 177 Tütün sarıp içmek caiz midir?

CEVAP: Tütünün mubahlığını savunanlara göre mubahlığın
en önemli delili, haram veya mekruh olduğuna dair ayet veya
hadisin bulunmamasıdır. Yenilip içilenler hakkında, açık bir
nassın sevk edilmediği maddeler, aslı mubahlık ilkesine tâbidir1
ve tütün de böyledir. Tütünün haramlığını savunanlar ise, bir konu hakkında nas
bulunmamasının o konuda hüküm verilemeyeceği anlamına
gelmeyeceğini, bu tür meseleler hakkında delâlet veya kıyas
yoluyla nasların umumi manaları kapsamında değerlendirilerek
bir hükme varılabileceğini, aslı ibâha ilkesinin mutlak anlamda
ele alınamayacağını, faydalı şeylerde mubahlık, zararlı şeylerde
haramlık ilkesinin geçerli olacağını söylerler.1
Bu prensiplerden hareketle tütünün özellikleri ve yol açtığı
olumsuzluklar dikkate alınıp haramlığının gerekçeleri arasında
çirkin bir icat, habis, zararlı, kısmen uyuşturucu olması,
yararsız bir eğlence sayılması, israfa sebebiyet vermesi,
yetkililer tarafından yasaklanması sayılmıştır.
Sonuç olarak içerisinde katkı maddesi bulunmayan saf tütün
içmeye, haram demek ne kadar zorsa mubah demek de o kadar
zordur, dolayısıyla kanaatimizce bu iki uç görüşün ortasını
tercih eden alimlerin görüşü olan, mekruh ifadesini tercih
etmek doğrusu olacaktır.

Hakkında Muhammet Yıldırım

Bunları okudunuz mu?

SORU :187 Çocukları olmayan eşlerin, tüp bebek işlemine başvurmaları caiz midir?

Çocukları olmayan eşlerin, tüp bebek işlemine başvurmaları caiz midir? CEVAP: Yüce Rabb’imiz şöyle buyuruyor; “Göklerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI