Muhtasaru’l-Kudûrî – (Ebu’l-Hasen Ahmed el-Kudûrî)

Ders İçeriği Hakkında

 

Yaklaşık 12.000 meseleyi içerdiği söylenen el-Muhtasar, diğer klasik fıkıh eserlerinde olduğu gibi kitap ve bab sistemine göre düzenlenmiştir. Birinci kitap tahâret, son kitap ferâiz olup genellikle tahâret, namaz, oruç, zekât, hac, alışveriş, boşama, cinayetler ve dava gibi geniş muhtevalı konular çeşitli alt başlıklara (bab) ayrılmış diğer bölümler ise “kitab” başlığı altında işlenmiştir.

Ders İçeriği

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.