el-Veciz fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l-Fıkhiyye – Abdulkerîm Zeydân

el-Veciz Fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l-Fıkhiyye, Abdulkerîm Zeydân’ın Hanefî fıkhına dair yazmış olduğu eseridir.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

blank

el-Veciz Fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l-Fıkhiyye, Abdulkerîm Zeydân’ın Hanefî fıkhına dair yazmış olduğu eseridir.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

HGEV | Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı