İslami İlimleri Öğrenme Yolunda

Kardeşlik Köprüleri İnşaa Eden Kur’an Talebeleri

İslami İlimleri Öğrenme Yolunda

Kardeşlik Köprüleri İnşaa Eden
Kur’an Talebeleri

İslami İlimleri Öğrenme Yolunda

Kardeşlik Köprüleri İnşaa Eden
Kur’an Talebeleri

Hep Beraber

Hocalarımızın eşliğinde çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek talebelerimizin zihinsel gelişiminin yanında bedensel gelişimine de katkı sağlıyoruz.

Hep Beraber

Hocalarımızın eşliğinde çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek talebelerimizin zihinsel gelişiminin yanında bedensel gelişimine de katkı sağlıyoruz.

Hep Beraber

Hocalarımızın eşliğinde çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek talebelerimizin zihinsel gelişiminin yanında bedensel gelişimine de katkı sağlıyoruz.

Daha Sıkı Bağlar!

Etkinlikler hoca-talebe bağlarını daha sıkı bir hale getirerek; talebenin medreseye olan
sevgisini de çeşitlendiriyor.

Her zaman için bir motivasyon kaynağı!

Medrese Arkadaşlığı!

Birbirleri ile senkronize hareket edebilecekleri spor faaliyetleri talebelerimizin arkadaşlık duygularına da büyük katkı sağlamaktadır.

HGEV’de talebelerimizin mutlu olması ve kendilerine vakit ayırabilmesi her zaman ilk sıradadır.

Daha Sıkı Bağlar!

Etkinlikler hoca-talebe bağlarını daha sıkı bir hale getirerek; talebenin medreseye olan
sevgisini de çeşitlendiriyor.

Her zaman için bir motivasyon kaynağı!

Medrese Arkadaşlığı!

Birbirleri ile senkronize hareket edebilecekleri spor faaliyetleri talebelerimizin arkadaşlık duygularına da büyük katkı sağlamaktadır.

HGEV’de talebelerimizin mutlu olması ve kendilerine vakit ayırabilmesi her zaman ilk sıradadır.

Daha Sıkı Bağlar!

Etkinlikler hoca-talebe bağlarını daha sıkı bir hale getirerek; talebenin medreseye olan sevgisini de çeşitlendiriyor.

Her zaman için bir motivasyon kaynağı!

Medrese Arkadaşlığı!

Birbirleri ile senkronize hareket edebilecekleri spor faaliyetleri talebelerimizin arkadaşlık duygularına da büyük katkı sağlamaktadır.

HGEV’de talebelerimizin
mutlu olması ve kendilerine vakit ayırabilmesi her zaman ilk sıradadır.

Spor Faaliyetleri

Etkinlik Görüntüleri

Spor Faaliyetleri

Etkinlik Görüntüleri

Spor Faaliyetleri

Etkinlik Görüntüleri

Her Mahalleye Bir Medrese Gerek!

Bağışlarınızla bu yolda sizlerde yer alabilir daha çok medresenin açılmasına vesile olabilirsiniz.

Bağış Yap! İletişim Formu

Her Mahalleye
Bir Medrese Gerek!

Bağışlarınızla bu yolda sizlerde yer alabilir daha çok medresenin açılmasına vesile olabilirsiniz.

Bağış Yap! İletişim Formu

Biz bir takımız!

HGEV | Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı olarak
Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddîse Sirruhû) yetiştirdiği hocalar, hizmet erleri ve sizlerin de yardımıyla faaliyetlerimizin daha sistemli ve plânlı bir şekilde devam etmesine ve yeni projelerin açılışına devam ediyoruz.

Daha Fazla Bilgi Al!

+147

Hocaefendi

+20

Medrese

+1000

Talebe

Biz bir takımız!

HGEV | Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı olarak
Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddîse Sirruhû) yetiştirdiği hocalar, hizmet erleri ve sizlerin de yardımıyla faaliyetlerimizin daha sistemli ve plânlı bir şekilde devam etmesine ve yeni projelerin açılışına devam ediyoruz.

Daha Fazla Bilgi Al!

+147

Hocaefendi

+20

Medrese

+1000

Talebe

Biz bir takımız!

HGEV | Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı olarak Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddîse Sirruhû) yetiştirdiği hocalar, hizmet erleri ve sizlerin de yardımıyla faaliyetlerimizin daha sistemli ve plânlı bir şekilde devam etmesine ve yeni projelerin açılışına devam ediyoruz.

Daha Fazla Bilgi Al!

+147

Hocaefendi

+20

Medrese

+1000

Talebe