Îsâgûcî – Esîrüddîn el-Ebherî

Mantık kelimesi Arapça’da “konuşmak” anlamına gelen “nutk” kökünden türetilmiştir. İslâm mantıkçıları, genellikle mantığı; “bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasıta olan ilim, kurallarına uyulduğunda zihni hataya düşmekten koruyan bir fen, insanı fikrin sahihini fasidinden ayırmaya muktedir kılacak kuralları veren alet ilmi” şeklinde tanımlamışlardır.

Mantık, hataya düşmenin mümkün olduğu bütün durumlarda düşünme gücünü doğru yöne sevk edecek imkânları kapsayan bir sanat, akılla bulunup ortaya çıkarılmaya elverişli olan her bilgi konusunda kişiyi yanlıştan koruyacak şeyleri öğreten bir tekniktir.

Dile göre dil bilgisinin işlevi ne ise akla göre mantığın da işlevi odur.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

Mantık kelimesi Arapça’da “konuşmak” anlamına gelen “nutk” kökünden türetilmiştir. İslâm mantıkçıları, genellikle mantığı; “bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasıta olan ilim, kurallarına uyulduğunda zihni hataya düşmekten koruyan bir fen, insanı fikrin sahihini fasidinden ayırmaya muktedir kılacak kuralları veren alet ilmi” şeklinde tanımlamışlardır.

Mantık, hataya düşmenin mümkün olduğu bütün durumlarda düşünme gücünü doğru yöne sevk edecek imkânları kapsayan bir sanat, akılla bulunup ortaya çıkarılmaya elverişli olan her bilgi konusunda kişiyi yanlıştan koruyacak şeyleri öğreten bir tekniktir.

Dile göre dil bilgisinin işlevi ne ise akla göre mantığın da işlevi odur.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A