İsmailağa’dan Gündeme Dair Açıklama

İsmailağa camiamız adına, birtakım iddialarla ilgili açıklama yapma zarureti hâsıl olmuştur.

Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki altı yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dinî açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur.

Konuyla ilgili şu birkaç hususu dikkatlerinize arz etmek isteriz:

Malûm olduğu üzere bir cemiyete bağlılık iddiasında olan kimse veya kimselerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir. Aksi takdirde, yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız. Bu itibarla, birtakım münferid iddiaları camiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır.

Bahusus İsmailağa’ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin, bu camianın en temel esasları arasında yer alan, “resmî nikâh olmadan dinî nikâh yapılmaz” düsturuna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirilemez. Bu usulümüzü de hocasından talebesine, gencinden yaşlısına camiamızı tanıyan herkes bilmektedir. Yıllardır hizmet etmekte olan camiamızın daha önce hiçbir şekilde böyle bir iddiaya konu olmaması da bunun ispatıdır. Buna rağmen, cemaatimizin böyle bir iddiayla ilişkilendirilmeye çalışılması art niyetli ve maksatlıdır.

Bununla birlikte, iddiaların ispatlanması durumunda, tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bu tür ahlâksızlıkların meşrebi, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi, bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez.

Milletimiz tarafından bilinen İsmailağa camiamızın bu çizgisine rağmen, bazı art niyetli çevreler bu “iddiayı” özelde camiamıza, genelde İslâm’a ve Müslümanlara mâl etmeye çalışmaktadırlar. Bu vahim iddiaları hakaret ve iftiraları için fırsat görerek halkımızı tahrik etmeye çalışan bu maksatlı yapılar, yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vereceklerdir.

Başta çocuk istismarı olmak üzere fıtrat, ahlâk ve vicdan dışı her türlü düşünce ve eğilimlerle en kararlı şekilde mücadeleden yana olduğumuzu kesin olarak ifade etmek isteriz.

Rabbimizden (Celle Celâluhû) niyazımız, bizleri yasaklamış olduğu her türlü fenalık ve azgınlıklardan muhafaza buyurmasıdır.

İsmailağa İstişare Heyeti