Katrü’n-Nedâ ve Bellü’s-Sadâ – (Cemâlüddin el-Ensârî b. Hişâm)

Ders İçeriği Hakkında

 

Tam adı Katrü’n-Nedâ ve Bellü’ṣ-Şadâ olan eser temel gramer kurallarını özlü ifadelerle anlatan bir giriş niteliğindedir. Nahiv ağırlıklı olmakla birlikte kısmen sarf konularını da içeren eserde benzer konular birleştirilmiş, farklı görüşler ve hatalı bulunan fikirlerle tercih edilen görüşler kısaca belirtilmiştir.

Ders İçeriği

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi’ye çevrimiçi (online) soru sorabilir veya cevaplanmış sorular arasından arama yapabilirsiniz!

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi’ye çevrimiçi (online) soru sorabilir veya cevaplanmış sorular arasından arama yapabilirsiniz!

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi’ye çevrimiçi (online) soru sorabilir veya cevaplanmış sorular arasından arama yapabilirsiniz!