Kavâidü’l-İrâb – (Cemâlüddin el-Ensârî b. Hişâm)

Ders İçeriği Hakkında

 

Muġni’l-lebîb’in muhtasarı olup Arapça’da cümle ve şibh-i cümle, i‘rabı güç bazı müfredlerle edatların i‘rab halleri ve yaygın i‘rab hatalarına dair dört bölümden oluşan bir eserdir. Defalarca basılan eser (Bulak 1253; Kahire 1278; İstanbul 1299) Silvestre de Sacy’nin Fransızca tercümesiyle birlikte Paris’te de (1829) yayımlanmıştır. Ayrıca Reşîd Abdurrahman el-Ubeydî ile (Beyrut 1970) Ali Fevde Nîl (Riyad 1401/1981) tarafından tahkik edilerek neşredilmiştir. Eser hakkında ona yakın şerh ve bunlar üzerine çok sayıda hâşiye yazılmıştır.

Ders İçeriği

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi’ye çevrimiçi (online) soru sorabilir veya cevaplanmış sorular arasından arama yapabilirsiniz!

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi’ye çevrimiçi (online) soru sorabilir veya cevaplanmış sorular arasından arama yapabilirsiniz!

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi’ye çevrimiçi (online) soru sorabilir veya cevaplanmış sorular arasından arama yapabilirsiniz!