Kıymetli İhvânımıza İlânımızdır

Bugün Cübbeli Ahmet Hocamızın Hasan Efendi Hocamız ve Ahmet Ustaosmanoğlu Hocamıza tâziyelerini bildirmek üzere yapmış olduğu ziyaret esnasında, Cübbeli Ahmet Hocamızın da iştirakiyle İsmailağa İstişare Heyetimiz cemaatimizin meselelerini görüşmüştür. Gerçekleşen toplantıda alınan karar doğrultusunda, aşağıda yer alan açıklamanın ihvânımız ve kamuoyuyla paylaşılması uygun görülmüştür.

 

Karar Metni

Sevgili mürşidimizin (Kuddise Sirruhû) âhirete irtihâli bizleri son derece mahzun etmiştir. Rabbimiz (Celle Celâluhû) onun feyzini, bereketini ve himmetini üzerimizden eksik etmesin!

Yüce Rabbimiz, Âl-i İmrân Sûresi’nin 144. ayet-i celilesinde buyuruyor ki: “Muhammed ancak bir rasûldür ki gerçekten kendisinden önce de birçok peygamber geçmiştir. Şimdi o ölecek yahut öldürülecek olursa, ökçeleriniz üstünde (gerisin geri) dönecek misiniz?”

Bütün meşayıhmız (Kaddesallâhu Esrârahum) gibi Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) de Rabbi’ne kavuştu. Allah’ın Dostlarının verdiği işaretler çok önemlidir. Umrelerde tavaf esnasında her şavtta, Mültezem’e gelip dua ettiği görüldüğünde sebebini soranlara, “Cenâb-ı Hak’tan, bu tarîkatın kıyamete kadar devam etmesini istedim. Cenâb-ı Hak da duamı kabul etti” buyurdular.

2003 yılında Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), cemaatimizin seçkin hocalarından bir zevatı toplayarak onlara şu vasiyette bulunmuştur: “Ben yaşlılığım sebebiyle bedeni takatten düşüyorum. Şayet emr-i hak vaki olursa yerime Hasan (Kılıç) Hoca Efendi’yi, ona da yardımcı olarak Mustafa (Bilici) Hoca Efendi’yi bırakıyorum.”

Bu zatlardan bir kısmı hâlen hayattadır:

1- Hasan (Kılıç) Hoca Efendi
2- Mustafa (Bilici) Hoca Efendi (Merhûm)
3- Münir Müştakoğlu Hoca Efendi
4- Bayram Karamustafaoğlu Hoca Efendi
5- A. Fikri Doğan Hoca Efendi
6- Zavendikli Mustafa Hoca Efendi (Merhûm)
7- Rasul Bölükbaş Hoca Efendi (Merhûm)
8- Gözlüklü Ahmet Hoca Efendi (Merhûm)
9- İbrahim Uslu Hoca Efendi

Bundan sonra, tarikatımızın 37. halkası (şeyhi) Hasan (Kılıç) Hoca Efendi’dir. Heyetimiz râbıta hususunu Hasan Efendi Hocamızla istişare etmiştir. Onun emri üzere, eski ve yeni ders alacak ihvanımızın râbıtalarını eskiden olduğu gibi Mahmud Efendi Hazretlerimize (Kuddise Sirruhû) yapmalarına karar verilmiştir.

Rabbimiz (Celle Celâluhû), Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) hürmetine cemaatimizin birlik ve beraberliğini kıyamete kadar daim eylesin! Âmîn!

İsmailağa İstişare Heyeti