el-Fevaidu’d-Diyaiyye – (Molla Câmî)

Ders İçeriği Hakkında

 

Cemâleddin İbnü’l-Hâcib’in nahve dair el-Kâfiye adlı eserine Abdurrahman-ı Câmî’nîn (ö. 898/1492) yazdığı, daha çok Molla Câmî adıyla anılan şerh.

N/A

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.