Geri Ödeme ve İade Politikası

HGEV

Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı

Politika Maddeleri

1) Taraflar

1.1 Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı

Adres  : İçmeler Mahallesi, Enise Sokak, No:35 Tuzla / İstanbul
Telefon: 0216 606 4438 
Faks     
: 0216 606 4437
e-Posta:
[email protected]
Web      :
hgev.org.tr

1.2 Bağış yapan/yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi

Bu sözleşme, Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı (bundan sonra “Vakıf” olarak anılacaktır) ile bağış yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra “Bağışçı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2) Tanımlar

Site : Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı’na ait: www.hgev.org.tr

Vakıf : Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı
Banka : Albaraka Türk Katılım Bankası
Bağışçı : Bağış yapan/yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi

3) Sözleşmenin Konusu ve Şartları

İşbu sözleşmenin konusu www.hgev.org.tr  internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak bağışlarla ilgili  vakıf, banka, bağışlayanın hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkindir.

3.1 Bağışçı, Vakfın Mahmud Efendi Hazretlerinin (Kuddîse Sirruhû) önderliğinde ilim ve tasavvufu beraber yaşamaya ve “Her mahalleye bir kız ve bir erkek medresesi” hedefine ulaşmaya gayretle çalıştığını bildiğini ve bu amaçla Vakfa bağış yapmayı kabul ettiğini beyan eder.

3.2 Bağışçı, bağış yaparken Vakfın web sitesinde belirtilen kampanya adı, kategori, açıklama ve minimum bağış ücreti gibi bilgileri dikkate alacağını ve bu bilgilerin bağışın amacını ve şartlarını belirlediğini kabul eder.

3.3 Bağışçı, bağış yaparken kredi kartı veya banka havalesi gibi yöntemleri kullanabileceğini ve bu yöntemlerin güvenliği ve geçerliliği konusunda Vakfın sorumluluk taşımadığını kabul eder.

3.4 Bağışçı, bağış yaparken kendi adına veya başkası adına bağış yapabileceğini ve bu durumda bağışın kimin adına yapıldığını Vakfa bildireceğini kabul eder.

3.5 Bağışçı, bağış yaparken Vakfa kişisel bilgilerini (ad, soyad, telefon, e-posta vb.) verebileceğini ve bu bilgilerin Vakfın gizlilik politikası çerçevesinde korunacağını ve kullanılacağını kabul eder.

4. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve Değiştirilmesi

4.1 Bu sözleşme, bağışın yapıldığı tarihte ve bağışçının bağış yaparken “Bağış Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretlemesiyle yürürlüğe girer.

4.2 Bu sözleşme, (aktif bağışlar için) tarafların yazılı onayı olmadan değiştirilemez veya feshedilemez.

5) Bağışın Süresi ve İptali

5.1 İşbu sözleşme, bağışın yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve bağışın amacına ulaştığı tarihte sona erer.

5.2 Bağışçı işbu sözleşme kapsamında www.hgev.org.tr internet sitesi üzerinden bankanın sağladığı sanal pos hizmetini kullanarak vakfa dilediği miktarda bağış yapabilecektir.

5.3 Bağışçı, bağış yaptığı tarihten itibaren 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden bağışını iptal edebileceğini kabul eder.

5.4 Bağışçı, bağışını iptal etmek istediği takdirde Vakfın muhasebe birimine e-posta ile ([email protected]) başvuracağını ve başvurusunda bağış yaptığı tarih, tutar, yöntem ve kampanya gibi bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde belirteceğini kabul eder.

5.5 Vakıf, bağışçının iptal başvurusunu aldıktan sonra 7 iş günü içinde başvuruyu değerlendirecek ve sonucu bağışçıya bildirecektir.

5.6 Vakıf, bağışçının iptal başvurusunu haklı bulduğu takdirde bağış tutarını aynı yöntemle bağışçıya iade edecektir. İade işleminin süresi ve masrafları bağışın yapıldığı yönteme göre değişebilir.

5.7 Vakıf, bağışçının iptal başvurusunu haksız bulduğu takdirde bağışı iade etmeyecektir. Bu durumda Vakıf, bağışçıya iptal başvurusunun reddedilme gerekçesini açıklayacaktır.

5.8 Bağışçı, bağışını iptal etmek için 7 günlük süreyi geçirdiği/kaçırdığı veya iptal başvurusu reddedildiği takdirde bağışından vazgeçemeyeceğini ve bağışın amacına ulaştırılacağını kabul eder., Borçlar Kanununun 295.  ve ilgili diğer maddelerindeki geri almaya ilişkin şartlar oluşmuş olsa bile artık hiçbir şekilde yaptığı bağışı geri alamaz ve iadesini isteyemez. Bu husus bağışçı tarafından herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde kabul ve taahhüt edilmiştir.

5.9 Yukarıdaki maddelerde belirtildiği üzere 7 gün içerisinde iadesi talep edilmeyen bağışlarla ilgili olarak vakfın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi sanal pos hizmeti sunan bankanın da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) Tarafların Sorumlulukları

6.1 Bağışçı, bu sözleşmede belirtilen şartlara uyacağını ve bağış yaparken kendi iradesiyle hareket ettiğini beyan eder.

6.2 Bağışçı, bağış yapmadan önce bağış sözleşmesini dikkatlice okumakla ve web sitesindeki değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.

6.3 Bağışçı, bağış yaparken verdiği kişisel bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder.

6.4 Bağışçı, bağış yaparken kullandığı kredi kartının veya banka hesabının kendisine ait olduğunu veya yetkili olduğunu beyan eder.

6.5 Bağışçı, bağış yaptığı kampanyanın amacını ve şartlarını bildiğini ve bu konuda Vakfa herhangi bir talep veya şikayette bulunmayacağını beyan eder.

6.6 Vakıf, bağışçının verdiği kişisel bilgileri gizlilik politikası çerçevesinde koruyacağını ve kullanacağını beyan eder.

6.6.1 Vakıf bazı dönemlerde elektronik posta veya sms aracılığı ile, üyelerine, gönüllülerine ve bağışçılarına yeni proje ve faaliyetler hakkında bilgiler, kutlama ve bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bağışçı bu gibi bilgileri almak istemezse, bu durumunda vakıf [email protected] adresine mesaj göndererek veya SMS Aboneliği sayfasını ziyaret ederek ilgili işlemler sonrasında aboneliklerini iptal edebilir.

6.6.2 Vakıf, siteden online bağış yapan bağışçılarının güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde sisteminde saklamaz. Online olarak kredi kartı ile yapılan bağışların güvenilirliği vakfın çalıştığı  banka tarafından denetlenmekte ve sağlanmaktadır.

6.6.3 Vakfın telefon numaraları ve elektronik posta adreslerine, herhangi bir işlemle ilgili olarak bağışçının göndereceği mesajlarda kesinlikle kredi kartı numarası veya şifresi yazılmamalıdır. Elektronik postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Vakıf elektronik postalardan  aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

6.7 Vakıf, bağışçının yaptığı bağışı belirtilen amaca uygun olarak kullanacağını ve harcama raporlarını şeffaf bir şekilde paylaşacağını beyan eder.

6.8 Vakıf, bağışçının iptal başvurusunu adil ve hızlı bir şekilde değerlendireceğini ve sonucu bağışçıya bildireceğini beyan eder.

6.9 Vakıf, bağış sözleşmesinde yapacağı herhangi bir değişikliği veya güncellemeyi web sitesinde yayınlamakla yükümlüdür.

7) Uyuşmazlık Durumunda Çözüm Yolları

7.1 Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan her türlü uyuşmazlık durumunda taraflar öncelikle iyi niyet çerçevesinde anlaşmaya çalışacaklardır.
7.2 Taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözümlenecektir.
7.3 Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

8. Sözleşmenin Sonu

8.1 Bu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşmaktadır.
8.2 Bu sözleşme elektronik ortamda imzalanmıştır ve taraflar için bağlayıcıdır.
8.3 Bu sözleşmenin bir nüshası Vakıf tarafından saklanacaktır.