Rizevi Dersler Eğitim Portalı

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi tarafından okutulan medrese derslerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İslâmî İlim Dalları
(Medrese Usûlü)

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi

1971 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminden sonra 1987 yılından itibaren Hâfız Ömer MAHMUDOĞLU Hocaefendi’den Arapça kavâid ilimleri ve bilumum şer’î ilimleri tahsil ederek icâzet almaya lâyık görüldü.

Doksanlı yılların başlarından itibaren muhtelif Ulûm-i Arabiyye ve Ulûm-i Şer’iyye dallarında tedrîs faaliyetlerinde bulundu. Bu dersler ağırlıklı olarak Tefsîr, Fıkıh ve Usûl ilimleri olarak ön plana çıkmakla birlikte bu derslerin ses kayıtları da sitemizde yayınlanmaktadır.
Şimdilerde Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı bünyesinde vazifesine devam etmektedir.

Her gün fetvalar.hgev.org.tr üzerinden kendisine sorulan güncel fetvâları cevaplamakta ve bu sorulara verdiği cevaplardan derlenen
Güncel Fetvâlar isminde kitabı bulunmaktadır.

Yapmış olduğu hizmetlerin, mal ve evladın fayda vermediği günde bir ecir ve kurtuluş vesîlesi olmasını Yüce Mevlâ’dan niyâz ederiz. Âmîn…

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi’ye çevrimiçi (online) soru sorabilir veya cevaplanmış sorular arasından arama yapabilirsiniz!

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi’ye çevrimiçi (online) soru sorabilir veya cevaplanmış sorular arasından arama yapabilirsiniz!

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi’ye çevrimiçi (online) soru sorabilir veya cevaplanmış sorular arasından arama yapabilirsiniz!