Hadis Dersleri

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi

Hadis Dersleri

Nedir?

Hz. Peygamber’i dinleyen sahâbîden başlayarak onu rivâyet edenlerin adlarının yazılı olduğu sened ile Hz. Peygamber’in söz, fiil veya takrîrinin yazıldığı metin’den meydana gelir.

Şerhu’l Menzumeti’l Beykûniyye
Abdullah Sirâcuddîn

Teysîru Mustalahi’l Hadîs
Dr. Mahmud Tahhân

Takrîbu’n Nevevî
İmam Nevevî

eş Şemâilu’l Muhammediyye
İmam Tirmizî

el Muvattâ
İmam-ı Mâlik

Nuzhetü’n Nazar
İbn Hacer El Askalânî

İrşâdu’t Tullâb
İmam Nevevî

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.