el-Muvattâ – (İmam-ı Mâlik)

Ders İçeriği Hakkında

 

Müellif, Medineli bazı âlimlerin hadis kitabından çok fıkıh kitabına benzeyen “el-Muvattaʾ” adlı çalışmalarını gördükten sonra Hz. Peygamber’in hadisleriyle birlikte Medine halkının uygulamasını (amel-i ehl-i Medîne) yansıtan sahâbe görüşlerini ve tâbiînin fetvalarını da toplamak üzere bu eseri kaleme almış ve ona el-Muvattaʾ (gözden geçirilip ayıklanan, kolayca anlaşılan, üzerinde fikir birliği edilen kitap) adını vermiştir.

Ders İçeriği

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.