Ebubekir Özdemir

Vakıf Başkanı

Hazırlanıyor…

Nedim Çinkaya

Genel Sekreter

1975 yılında Trabzon ili Şalpazarı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Trabzon’da; liseyi de İstanbul / Tuzla Endüstri Meslek Lisesi’nde bitirdi. Vatani görevinden sonra medreseye başlayıp İslami ilimleri tahsil ederek Ahmet İnanç Hocaefendi’den icazet almaya layık görüldü. Ayrıca İlahiyat bölümü lisans mezunudur.

İlk medrese hizmetine Ebubekir Özdemir Hocaefendi ve Murat Özdemir Hocaefendi ile 2005 yılında başladılar.

Şimdilerde HGEV Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Ayrıca Diyanet’te kadrolu olarak din görevlisi görevini de icra etmektedir.

İsmail Hakkı Yelkenci (Biyografi )

Genel Sekreter

1971 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminden sonra 1987 yılından itibaren Hâfız Ömer Mahmudoğlu Hocaefendi’den Arapça kavâid ilimleri ve bilumum şer’î ilimleri tahsil ederek icâzet almaya lâyık görüldü. Doksanlı yılların başlarından itibaren muhtelif Ulûm-i Arabiyye ve Ulûm-i Şer’iyye dallarında tedrîs faaliyetlerinde bulundu. Bu dersler ağırlıklı olarak Tefsîr, Fıkıh ve Usûl ilimleri olarak ön plana çıkmaktadır.

Şimdilerde vakfımızın fetvalar.hgev.org.tr web sitesi üzerinden gelen soruları cevaplamakta ve vakıf bünyesinde ki vazifesine devam etmektedir. Bu sorulardan derlenerek hazırlanmış Güncel Fetvâlar isminde bir de kitap serisi bulunmaktadır.

İsrafil Dedeoğlu

Muhasip

1980 yılında Trabzon ili Ortahisar ilçesinde doğdu. İlkokul eğitimini Balıkesir Kuvay-ı Milliye İlkokulu’nda; liseyi de Balıkesir İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Vatani görevinden sonra medreseye başlayıp İslâmi ilimleri tahsil ederek Mustafa Ekin Hocaefendi’den icazet almaya lâyık görüldü ve bir yıl ek tekamül dersleri aldı.

2009 yılının başlarında Mahmud Efendi Hazretleri’nin görevlendirmesi ile Gürcistan’a hizmete gitti. 2012 yılına kadar Gürcistan’da hizmet etti.

Şimdilerde HGEV’de idareci olarak görevini yapmaktadır.

Ebubekir Özdemir

Vakıf Başkanı

Hazırlanıyor…

Nedim Çinkaya

Başkan Yardımcısı

1975 yılında Trabzon ili Şalpazarı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Trabzon’da; liseyi de İstanbul / Tuzla Endüstri Meslek Lisesi’nde bitirdi. Vatani görevinden sonra medreseye başlayıp İslami ilimleri tahsil ederek Ahmet İnanç Hocaefendi’den icazet almaya layık görüldü. Ayrıca İlahiyat bölümü lisans mezunudur.

İlk medrese hizmetine Ebubekir Özdemir Hocaefendi ve Murat Özdemir Hocaefendi ile 2005 yılında başladılar.

Şimdilerde HGEV Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Ayrıca Diyanet’te kadrolu olarak din görevlisi görevini de icra etmektedir.

İsmail Hakkı Yelkenci (Biyografi )

Genel Sekreter

1971 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminden sonra 1987 yılından itibaren Hâfız Ömer Mahmudoğlu Hocaefendi’den Arapça kavâid ilimleri ve bilumum şer’î ilimleri tahsil ederek icâzet almaya lâyık görüldü. Doksanlı yılların başlarından itibaren muhtelif Ulûm-i Arabiyye ve Ulûm-i Şer’iyye dallarında tedrîs faaliyetlerinde bulundu. Bu dersler ağırlıklı olarak Tefsîr, Fıkıh ve Usûl ilimleri olarak ön plana çıkmaktadır.

Şimdilerde vakfımızın fetvalar.hgev.org.tr web sitesi üzerinden gelen soruları cevaplamakta ve vakıf bünyesinde ki vazifesine devam etmektedir. Bu sorulardan derlenerek hazırlanmış Güncel Fetvâlar isminde bir de kitap serisi bulunmaktadır.

İsrafil Dedeoğlu

Muhasip

1980 yılında Trabzon ili Ortahisar ilçesinde doğdu. İlkokul eğitimini Balıkesir Kuvay-ı Milliye İlkokulu’nda; liseyi de Balıkesir İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Vatani görevinden sonra medreseye başlayıp İslâmi ilimleri tahsil ederek Mustafa Ekin Hocaefendi’den icazet almaya lâyık görüldü ve bir yıl ek tekamül dersleri aldı.

2009 yılının başlarında Mahmud Efendi Hazretleri’nin görevlendirmesi ile Gürcistan’a hizmete gitti. 2012 yılına kadar Gürcistan’da hizmet etti.

Şimdilerde HGEV’de idareci olarak görevini yapmaktadır.

Ebubekir Özdemir

Vakıf Başkanı

Hazırlanıyor…

Nedim Çinkaya

Başkan Yardımcısı

1975 yılında Trabzon ili Şalpazarı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Trabzon’da; liseyi de İstanbul / Tuzla Endüstri Meslek Lisesi’nde bitirdi. Vatani görevinden sonra medreseye başlayıp İslami ilimleri tahsil ederek Ahmet İnanç Hocaefendi’den icazet almaya layık görüldü. Ayrıca İlahiyat bölümü lisans mezunudur.

İlk medrese hizmetine Ebubekir Özdemir Hocaefendi ve Murat Özdemir Hocaefendi ile 2005 yılında başladılar.

Şimdilerde HGEV Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Ayrıca Diyanet’te kadrolu olarak din görevlisi görevini de icra etmektedir.

İsmail Hakkı Yelkenci (Biyografi )

Genel Sekreter

1971 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminden sonra 1987 yılından itibaren Hâfız Ömer Mahmudoğlu Hocaefendi’den Arapça kavâid ilimleri ve bilumum şer’î ilimleri tahsil ederek icâzet almaya lâyık görüldü. Doksanlı yılların başlarından itibaren muhtelif Ulûm-i Arabiyye ve Ulûm-i Şer’iyye dallarında tedrîs faaliyetlerinde bulundu. Bu dersler ağırlıklı olarak Tefsîr, Fıkıh ve Usûl ilimleri olarak ön plana çıkmaktadır.

Şimdilerde vakfımızın fetvalar.hgev.org.tr web sitesi üzerinden gelen soruları cevaplamakta ve vakıf bünyesinde ki vazifesine devam etmektedir. Bu sorulardan derlenerek hazırlanmış Güncel Fetvâlar isminde bir de kitap serisi bulunmaktadır.

İsrafil Dedeoğlu

Muhasip

1980 yılında Trabzon ili Ortahisar ilçesinde doğdu. İlkokul eğitimini Balıkesir Kuvay-ı Milliye İlkokulu’nda; liseyi de Balıkesir İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Vatani görevinden sonra medreseye başlayıp İslâmi ilimleri tahsil ederek Mustafa Ekin Hocaefendi’den icazet almaya lâyık görüldü ve bir yıl ek tekamül dersleri aldı.

2009 yılının başlarında Mahmud Efendi Hazretleri’nin görevlendirmesi ile Gürcistan’a hizmete gitti. 2012 yılına kadar Gürcistan’da hizmet etti.

Şimdilerde HGEV’de idareci olarak görevini yapmaktadır.

“Her Mahalleye Bir Medrese”

Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddîse Sirruhû) yetiştirdiği hocalar, hizmet erleri ve sizlerin de yardımıyla faaliyetlerimizin planlı, sistemli ve kaliteli bir şekilde devam etmesi için çalışıyor ayrıca yeni projelerin açılışlarına da devam ediyoruz.

Başkanın Mesajı

“Her Mahalleye Bir Medrese”

Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddîse Sirruhû) yetiştirdiği hocalar, hizmet erleri ve sizlerin de yardımıyla faaliyetlerimizin planlı, sistemli ve kaliteli bir şekilde devam etmesi için çalışıyor ayrıca yeni projelerin açılışlarına da devam ediyoruz.

Başkanın Mesajı

“Her Mahalleye
Bir Medrese”

Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddîse Sirruhû) yetiştirdiği hocalar, hizmet erleri ve sizlerin de yardımıyla faaliyetlerimizin planlı, sistemli ve kaliteli bir şekilde devam etmesi için çalışıyor ayrıca yeni projelerin açılışlarına da devam ediyoruz.

Başkanın Mesajı