İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi kimdir?

1971 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminden sonra 1987 yılından itibaren Hâfız Ömer MAHMUDOĞLU Hocaefendi’den Arapça kavâid ilimleri ve bilumum şer’î ilimleri tahsil ederek icâzet almaya lâyık görüldü.

Doksanlı yılların başlarından itibaren muhtelif Ulûm-i Arabiyye ve Ulûm-i Şer’iyye dallarında tedrîs faaliyetlerinde bulundu. Bu dersler ağırlıklı olarak Tefsîr, Fıkıh ve Usûl ilimleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu derslerden oluşan derslerin ses kayıtları sitemizde Rizevi Dersler olarak yayımlanmıştır.

Ayrıca; hergün fetvalar.hgev.org.tr üzerinden sitemize gelen soruları cevaplamakta ve bu sorulardan derlenerek hazırlanan Güncel Fetvâlar isminde kitabı bulunmaktadır.

Şimdilerde Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı bünyesinde vazifesine devam etmektedir.

Yapmış olduğu hizmetlerin, mal ve evladın fayda vermediği günde bir ecir ve kurtuluş vesîlesi olmasını Yüce Mevlâ’dan niyâz ederiz. Âmîn…