Nuzhetü’n-Nazar – (İbn Hacer El-Askalânî)

Ders İçeriği Hakkında

 

Nuzhetü’n-Nazar, İbn Hacer El-Askalânî’nin usûl-i hadise dair yazdığı Nuhbetü’l-Fiker’in bilinen meşhur eseridir.

N/A

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.