Takrîbu’n-Nevevî – İmam Nevevî

İmam Nevevi (h.676), et-Takrib; İ. Nevevi Ulumu’l-Hadis’i “İrşad” ismiyle ihtisar etmiş. Sonra bunu da ihtisar edip “et-Takrib ve’t-Teysir” ismini vermiştir. “Takribu’n-Nevevi” ismiyle meşhurdur.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

İmam Nevevi (h.676), et-Takrib; İ. Nevevi Ulumu’l-Hadis’i “İrşad” ismiyle ihtisar etmiş. Sonra bunu da ihtisar edip “et-Takrib ve’t-Teysir” ismini vermiştir. “Takribu’n-Nevevi” ismiyle meşhurdur.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A