Ahmed Fikri Doğan Efendi Hazretleri (k.s) Hayatı

Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin halifesi.
Altın silsilenin 38. halkası.

Ahmed Fikri Doğan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz, 1944 yılında Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Gülpınar nahiyesinde dünyaya geldi. İlkokulu 1954-1955 eğitim-öğretim döneminde tamamladı.

İlim Tahsil Hayatı

Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz daha sonra Ezine ilçesi Geyikli Beldesi’nde teyzesinin himayesinde ilim tahsil hayatına başladı. Bu ilçede imamlık vazifesini îfâ eden merhûm İlyas Vanlıoğlu Hoca Efendi’nin yanında 1956’da başladığı hafızlığını 1958 yılında ikmâl eyledi. Ardından, merhûm İlyas Vanlıoğlu Hoca Efendi’nin rahle-i tedrîsinde, İstanbul Hasköy Kur’ân Kursu Medresesi‘nde Arapça (İslâmî İlimler) tedrisâtına başladı. Buradaki ilim tahsilini 1962 yılına kadar sürdürdü.

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerine İntisâbı

1962’de Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizi tanıyıp intisâb etti ve hizmetine girerek ders halkasına katıldı. 1964-1966 yılları arasında askerlik vazifesini îfâ etti. 1966 yılında tekrar Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin yanında ilim tahsiline devam etti.

Müderrislik ve İmam-Hatiplik Yılları

1967 senesinde imtihanlara girerek Fatih Karaali Camii’nde müezzin-kayyım olarak göreve başlayan Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz, 1980 yılında Fâtih Hacı İsa Camii‘ne imam-hatip olarak atandı. Burada imam-hatiplik vazifesinin yanı sıra Hacı İsa Camii Kur’ân Kursu’nda fahri öğreticilik ve idarecilik görevlerini de yürüttü. Kur’ân-ı Kerîm tecvîd ve tâlim eğitiminin yanı sıra medrese derslerini de okuttu.

İsmailağa Camii İmam-Hatipliği

1999 yılında Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin emri ile İsmailağa Camii’nde imam-hatip olarak vazifeye başlayan Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz, 2009 yılında emekliye ayrıldı. İlim yolunda hizmetlerine tedrîsât ve telif alanında çalışmalarıyla emekliliğinden sonra da devam etti ve kıymetli eserler kaleme aldı.

İlim ve Tasavvuf Yolunda Çalışmaları

İlmî çalışmalarının yanı sıra tarîkat-ı aliyyeye yönelik hizmetlerini Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin irşâd devirlerinde sürdüren Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz, Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin rahmet-i Rahmân’a kavuşmasının ardından, halifesi olarak İsmailağa Cami-i Şerîfinde irşâd hizmetlerine başladı.

Mevlâ Teâlâ irşâdını mübârek kılsın ve bizleri yüksek maneviyatından hissedâr ve nasipdâr eylesin!