Tefsir Dersleri

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi

Tefsir Dersleri

Nedir?

Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini insanların anlayabileceği şekilde açıklayıp ortaya koyan, ayetlerde geçen kapalı lafızları çözüp izah eden ilimdir.

Tefsîru’n Nesefî
Ebu’l Berekât en Nesefî

et Tibyân fî Ulûmi’l Kurân
Muhammed Ali es Sâbûnî

Diğer Kitaplar

Safvetu’t Tefâsîr
Muhammed Ali es Sâbûnî

Rûhu’l Beyân
İsmail Hakkı Bursevî

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.