et-Tibyân fî Ulûmi’l-Kurân – Muhammed Ali es-Sâbûnî

İnmesinden, toplanmasından, tertibin­den, yazılmasından, inmesinin sebeplerinin bilinmesinden, Mekke devrinde, Medine devrinde inmesinden, nasihin, mensuhun, muh­kem ve müteşabihin bilinmesinden veya direk olarak Kur’an-ı Azim’le alakalı veya dolaylı olarak Kur’an-ı Azim’le alakalı olan di­ğer bahisler basdedilir.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

İnmesinden, toplanmasından, tertibin­den, yazılmasından, inmesinin sebeplerinin bilinmesinden, Mekke devrinde, Medine devrinde inmesinden, nasihin, mensuhun, muh­kem ve müteşabihin bilinmesinden veya direk olarak Kur’an-ı Azim’le alakalı veya dolaylı olarak Kur’an-ı Azim’le alakalı olan di­ğer bahisler basdedilir.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A