Akâid Dersleri

İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi

Akâid Dersleri

Nedir?

Dinin temel kural ve hükümlerini oluşturan iman esaslarından bahseden ilme Akaid ilmi denir.

Şerhu’l Akideti’t Tahâviyye
İmam Babertî

Dav’u’l Me’âlî fi’ş Şerhi Bed’i’l Emâli
Alî el-Kārî

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.