el-Hidâye – Burhânuddîn el-Merğînânî

el-Hidâye Cilt-1

el-Hidâye Cilt-3

el-Hidâye Cilt-4

Hicri altıncı asırda fıkıh alanında kendisinden öncekileri en güzel şekilde anlayıp anlatan, güncel meseleleri kaynağından çözen ve fıkıhta maharet elde etmek isteyenlere vazgeçilmez bir eser olan el-Hidaye kitabı, asırlardır medreselerde İslam Fıkhının, özellikle Hanefi Mezhebinin en önemli kaynağı olmuştur. Anlaşılan o ki gelecek asırlarda da böyle olmaya devam edecektir.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

el-Hidâye Cilt-1