el-Hidâye – (Burhânuddîn el-Merğînânî)

Ders İçeriği Hakkında

 

Hicri altıncı asırda fıkıh alanında kendisinden öncekileri en güzel şekilde anlayıp anlatan, güncel meseleleri kaynağından çözen ve fıkıhta maharet elde etmek isteyenlere vazgeçilmez bir eser olan el-Hidaye kitabı, asırlardır medreselerde İslam Fıkhının, özellikle Hanefi Mezhebinin en önemli kaynağı olmuştur. Anlaşılan o ki gelecek asırlarda da böyle olmaya devam edecektir.

Cild 1 - el-Hidâye

Tahâret Bahsi
Namaz Bahsi
Zekât Bahsi
Oruç Bahsi
Hac Bahsi
Nikâh Bahsi
Süt Bahsi
Talâk Bahsi

Cild 3 - el-Hidâye

Alış-Veriş Bahsi
Sarf Bahsi
Kefâlet Bahsi
Havâle Bahsi
Hâkimin Yargılama Usulü Bahsi
Şâhitlik Bahsi
Vekâlet Bahsi

Cild 4 - el-Hidâye

Kurban Bahsi
Haramlar ve Helaller Bahsi

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.