Telhîsu’l-Miftâh – Celâleddin Hatîb el-Kazvînî

Sekkâkî’nin Miftâhu’l-ʿulûm’unun belâgata dair üçüncü bölümünün Hatîb el-Kazvînî (ö. 739/1338) tarafından yapılan muhtasarıdır.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

Sekkâkî’nin Miftâhu’l-ʿulûm’unun belâgata dair üçüncü bölümünün Hatîb el-Kazvînî (ö. 739/1338) tarafından yapılan muhtasarıdır.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A