Telhîsu’l-Miftâh – (Celâleddin Hatîb el-Kazvînî)

Ders İçeriği Hakkında

 

Sekkâkî’nin Miftâhu’l-ʿulûm’unun belâgata dair üçüncü bölümünün Hatîb el-Kazvînî (ö. 739/1338) tarafından yapılan muhtasarıdır.

N/A

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.