Tuhfetu’l-Avâmil – İmam Birgivî

Tuhfetu’l-Avâmil, İmam Birgivî Hazretleri tarafından nahiv ilmine dâir yazılan Avâmil kitabının şerhi ve mu’ribidir.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

blank

Tuhfetu’l-Avâmil, İmam Birgivî Hazretleri tarafından nahiv ilmine dâir yazılan Avâmil kitabının şerhi ve mu’ribidir.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

HGEV | Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı