el-Kâfiye – İbn-i Hâcib

el-Kâfiye derslerinin eski kayıtları kullanıma uygun olmadığından yeni kayıt işlemleri için planlama yapılmıştır.

Eğitim yılına, müfredata ve medreseye bağlı olarak derslerin hazır olması hususunda belirli bir tarih aralığı verememekteyiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Arap gramerine dair kaleme alınmış üç temel eserin sonuncusudur. Bunların ilki olan Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ında nahiv ve sarf konuları zengin örneklerle geniş bir biçimde ancak karışık olarak incelenmiş, Zemahşerî de bu malzemeyi kısmen özetleyip düzene sokmak suretiyle el-Mufaṣṣal’ını meydana getirmiştir. İbnü’l-Hâcib ise el-Mufaşşal’dan yararlanarak nahve dair konuları daha öz ve yalın bir anlatımla el-Kâfiye’sinde, sarfa dair bilgileri de eş-Şâfiye’sinde toplamıştır. Dolayısıyla bu eserler birbirinin temel kaynağıdır.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

el-Kâfiye derslerinin eski kayıtları kullanıma uygun olmadığından yeni kayıt işlemleri için planlama yapılmıştır.

Eğitim yılına, müfredata ve medreseye bağlı olarak derslerin hazır olması hususunda belirli bir tarih aralığı verememekteyiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Arap gramerine dair kaleme alınmış üç temel eserin sonuncusudur. Bunların ilki olan Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ında nahiv ve sarf konuları zengin örneklerle geniş bir biçimde ancak karışık olarak incelenmiş, Zemahşerî de bu malzemeyi kısmen özetleyip düzene sokmak suretiyle el-Mufaṣṣal’ını meydana getirmiştir. İbnü’l-Hâcib ise el-Mufaşşal’dan yararlanarak nahve dair konuları daha öz ve yalın bir anlatımla el-Kâfiye’sinde, sarfa dair bilgileri de eş-Şâfiye’sinde toplamıştır. Dolayısıyla bu eserler birbirinin temel kaynağıdır.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A