Merâkı’l Felâh – (Hasen bin Ammâr eş-Şurunbulâlî)

Ders İçeriği Hakkında

 

Ebü’l-İhlâs Hasen b. Ammâr b. Alî eş-Şürünbülâlî el-Vefâî el-Mısrî (ö. 1069/1659)’in Nûrü’l-îzâh ve necâtü’l-ervâh isimli eseri üzerine yazdığı “İmdâdü’l-fettâh” şerhinin ihtisarıdır. Nûrü’l-îzâh, tahâretle namaz ve oruç ibadetlerine dair olup eserde, mezhepte ehl-i tercih sayılan âlimlerin sahihliğini kesin bir şekilde belirttiği görüşler esas alınmıştır. Eserde hükümlerin dayandığı delillere ve diğer mezheplerin görüşlerine yer verilmemiştir.

Ders İçeriği

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.